Články

INDIVIDUALITA A VLIV PROSTŘEDÍ

10.10.2010 11:28
  Při určitém postavení nebeských těles se rodí lidé úspěšní v určitých povoláních. Např. když vychází, či kulminuje Mars, rodí se vojáci, olympijští vítězové, u Jupitera politici, Saturnu vědci. Každý přichází na planetu Zemi s vlastním posláním. Tento cíl nesouvisí s genetikou a prostředím....

NIC NENÍ NÁHODA

10.10.2010 11:27
  Příčinou našeho "osudu" nejsou lidé, rodiče, politická strana, ale vždy jen MY SAMI. Ten, kdo odmítne zodpovědnost za svůj život, utápí se v pocitu nesmyslnosti života. Vše, co děláme, se k nám vrací. Smyslem karmy (činu) není trest, ale ponaučení. Bud' dobrovolné - bez utrpení, nebo...

JÁ U PRAMENE JSEM A ŽÍZNÍ HYNU...

10.10.2010 11:24
   Být zdravý, milovaný, radostný, bohatý, to vše je nám dáno. Máme na to právo. A přesto,  že tajemství k tomu známe, nic s tím neděláme. Proč většina nemocných, obzvláště chronicky, stále jen čeká pomoc z vně a sami v sobě nechtějí nic měnit? Proč je pro ně jednodušší spolknout...

PROSBA

10.10.2010 10:15
Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje, abych přinášel Lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je zranění, víru, kde je pochybnost, naději, kde je zoufalství, světlo, kde je temnota, radost, kde je smutek. Pane, pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale utěšoval, po pochopení, ale chápal, po lásce, ale...