INDIVIDUALITA A VLIV PROSTŘEDÍ

10.10.2010 11:28

 

Při určitém postavení nebeských těles se rodí lidé úspěšní v určitých povoláních. Např. když vychází, či kulminuje Mars, rodí se vojáci, olympijští vítězové, u Jupitera politici, Saturnu vědci.

Každý přichází na planetu Zemi s vlastním posláním. Tento cíl nesouvisí s genetikou a prostředím. Už před narozením jsme si zvolili místo a čas narození, optimální podmínky, ale i "optimální" překážky. Od zvolených rodičů si vybíráme určité geny a z nich tvoříme nový genom, který odpovídá našemu VLASTNÍMU JÁ.

Lidská duše v duchovním světě chodí "do školy" k duchu času, (k jednomu ze sedmi Archandělů), který vládne, přijímá do sebe síly, které pak projeví jako talenty. Pak tvořivost na Zemi odpovídá rozpomínání se na to, co viděla před narozením. Zážitky z podvědomí vstupují do vědomí. Např. po r. 600 př. K. nezávisle na sobě vystoupili po celém světě náboženští myslitelé, filozofové, proroci (Buddha, Konfucius, Aristoteles, Platon...) a hlásali stejné myšlenky. Proč? Zjevila se jim stejná duchovní inteligence, známá jen pod jinými jmény: Michael, Apollon, Ahura Mazda...V tomto období byl skutečně duchem času Archanděl Michael-inspirátor filozofie. Najednou ožila láska k moudrosti, potřeba pravdy a sebevýchovy, pátrání po sebepoznání, po vlastní PODSTATĚ.

Od r.1879, kdy se vlády ujal  Arch. Michael, se myšlenky těchto filozofů stávají opět aktuální. Ideálem michaelské doby je celistvá moudrost, člověk by měl být SVOBODNOU DUCHOVNÍ INDIVIDUALITOU, tzn. nebýt loutkou, samostatně myslet, poznávat sebe skrze vlastní vývoj, být zodpovědný za svůj život, poznávat pravdu. A tato nelehká SEBEVÝCHOVA jdoucí cestou středu až ke svému vyššímu JÁ, je  právě  podstatou ETIKOTERAPIE.

 

(čerpáno E. Páleš, Angelologie dějin)