PROSBA

10.10.2010 10:15

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje,
abych přinášel Lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je zranění,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
světlo, kde je temnota,
radost, kde je smutek.
Pane, pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale utěšoval,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, vstane k životu...                 

(svatý František z Assisi)